Yabancı Bakıcı Çalışma İzni Nasıl Alınır?

4.4/5 - (5 Oy)

Çocuğunuz için yabancı uyruklu bir bakıcı buldunuz ama çalışma izin belgesi nedir gibi soruların yanıtını bilmiyorsanız bu soruların cevabını makalemizde bulabilirsiniz. Çocuk bakıcılığı, yaşlı ve hasta bakıcısı gibi ev hizmetlerinde çalışmak isteyen yabancı uyruklu kişilerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından çalışma izni alması gerekmektedir. Çalışma izni nedir, Türkiye sınırları içerisinde herhangi bir işverenin yanında çalışmak isteyen yabancı uyruklu kişilerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından kişi adına düzenlediği belgedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ilgili yabancının geçmiş tecrübelerine, eğitimine ve ikameti gibi bilgilerine bakılarak çalışma iznini düzenlemektedir. Söz konusu yabancı uyruklu kişinin çalışma izni olmadan işveren tarafından çalıştırılması durumunda işveren ve ilgili yabancı hakkında idari yaptırımlar uygulanmaktadır. Çocuğunuzun iyiliğini düşünürken yanlışlıkla bu gibi yaptırımlarla karşılaşmamanız için yabancı bakıcı çalışma izni nasıl alınır? sorusunun cevabını aşağıda detaylıca ele aldık.

Uluslararası İşgücü kanununa göre çalışma izni olmaksızın bir işverene bağlı olarak çalışan yabancıya 6.421 Türk lirası, bağımsız çalışan yabancıya 12.854 Türk lirası, yabancı çalıştıran işverene veya işveren vekiline her bir yabancı için 16.066 Türk lirası tutarında idari para cezası uygulanmaktadır. Aynı zamanda ilgili kanun gereğince kaçak çalıştığı tespit edilen yabancılar sınır dışı edilmek üzere İçişleri Bakanlığına bildirilmektedir.”

Yabancı bakıcı çalışma izni nasıl alınır? sorusunu cevaplamadan önce yabancı uyruklu olarak çalıştırılacak bakıcının birtakım şartları sağlıyor olması gerekir. Bu şartlar yurt içinden başvuru ya da yurtdışından başvuru yapacaklara ilişkin olarak Yabancı çalışma izni için gerekli şartlar iki farklı gruba ayrılabilir. Bu şartların neler olduğu aşağıda yer almaktadır.

Yabancı Uyruklu Bakıcı Çalışma İzni Başvuru Şartları

Yabancı Uyruklu Bakıcı Çalışma İzni Başvuru Şartları

Yurtiçinden başvuru yapacak olan adayın en az 6 aylık oturma izni alınmış ve alınan iznin süresinin bitmemiş olması gerekmektedir.

Yurtdışından başvuru yapacak olan adayın ise ilk olarak, kendi ülkesindeki ya da sürekli olarak ikamet ettiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerini başvuruda bulunarak yapılmaktadır. Eğer başvurusu kabul edilirse verilecek olan referans numarasıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına başvurmalıdır.

Bunların yanında yabancı uyruklu birini ev hizmetlerinde yani bakıcılık gibi işlerde çalıştırmak isteyen işverenin de birtakım şartları sağlaması gerekiyor. Öncelikle Ev hizmetlerinde yabancı uyruklu birini çalıştıracak olan kişi kendisine yardım amaçlı olarak ev işlerine yardımcı, temizlikçi ya da gündelikçi çalıştıramamaktadır. Son yıllarda ülkemizde ev hizmetlerinde yabancı uyruklu başvuru sayısında büyük artışlar sonucunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hem yabancıların güvenliklerin sağlanabilmesi açısından hem de suistimallere uğramamaları açısından ev hizmetlerinde çalışanlara birtakım sınırlandırmalar getirmiştir.

 • Yabancı uyruklu çocuk bakıcısı çalıştıracak olan işverenin 15 yaşından küçük çocuğu olmalıdır.
 • Kendisinin ya da birinci dereceden akrabası olmak kaydıyla bir başkasının evinde 65 yaşından büyük birisinin bakımlarını yapılması amacıyla hasta bakıcı olarak çalıştırılabilir.
 • İşverenin birinci dereceden akrabalarından 65 yaşından küçük ancak hastalığı doktor raporuyla kesin olan hastalara hasta bakıcı olarak çalıştırılabilir.

Ev hizmetlerinde yabancı uyruklu işçi çalıştırmak isteyen kişilerin işte bu şartları sağlamaları gerekiyor. Bu adımları da sorunsuzca hallettikten sonra yabancı uyruklu bakıcı çalışma izni nasıl alınır sorusunu yanıtlayalım.

Öncelikle yapılacak olan ilk başvuru çok önemlidir. Çünkü çalışma izni için verilen ilk başvurusu ret yani olumsuz geri dönüt alan bir kişi için devam eden 1 yıllık süre boyunca aynı işveren tarafından başvurusu yapılamaz. Yine başvurusu olumsuz yanıtlandığı için ilgili kayıt tüm şirket verilerine işleneceğinden sonraki başvurularına da bu durumun yansıması olabilir. Bu nedenle çalışma izni konusunda bu alanda çalışan birinden destek almanız tavsiye edilir. Ancak işverenin kendisi de başvuru yapabilir tabii.

Yabancı Uyruklu Bakıcı Çalışma İzni İçin Gerekli Belgeler

Yabancı Uyruklu Bakıcı Çalışma İzni İçin Gerekli Belgeler
Yabancı Uyruklu Bakıcı Çalışma İzni İçin Gerekli Belgeler

Yurt içinden yapılacak olan başvurular için aşağıdaki belgelere ihtiyaç duyulmaktadır. Sözü edilen yabancı çalışma izni için gerekli evraklar 2022 yılı güncel bilgilerinden derlenmiştir.

 • Çocuk Bakıcısı ya da hasta bakıcı olarak yabancı çalıştıracak işveren başvuru dilekçe örneği
 • Çalıştırılacak yabancı uyruklu personelin en az 6 ay geçerli olan oturma izni fotokopisi
 • Belirli Süreli İş Sözleşmesi (ev hizmetleri için)
 • Yabancı bakıcıya ait pasaport sureti (Türkçe tercüme edilmiş olması gerekmektedir)
 • Yabancı şahsa ait bir adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş olması gerekmektedir.)
 • İşverene ait kimlik kartı fotokopisi
 • Bakımı yapılacak olan şahsın kimlik fotokopisi (Yabancı bakıcının bakacağı kişi yaşlıysa sağlık belgesi de alınması gereklidir.)
 • İşverenin vukuatlı nüfus kayıt örneği ve işverenin konutunun ilçe nüfus müdürlüğünden alınacak söz konusu yabancı uyruklu personelin çalıştırılacağı yerin adresi gösteren yerleşim yeri belgesi.
 • Başvuru danışman tarafından yapılacaksa vekaletname

Yurtdışından yapılacak başvurular için yani yabancı uyruklu çalışanın oturma izni yok ise çalışanın kendisi, kendi ülkesindeki Türkiye temsilciliklerine giderek 16 haneli bir referans numarası almalı, bu referans numarasıyla Türkiye’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına başvurmalıdır.

 • Konsolosluk başvuru dilekçesi
 • Belirli Süreli İş Sözleşmesi (Ev Hizmetleri) (iki kopya halinde düzenlenip biri konsolosluğa verilir.)
 • Noter onaylı taahhütname (işveren tarafından düzenlenir)
 • Doğum Belgesi (yabancı personelin kendisi temin eder.)
 • Sabıka kaydı (yabancı personelin kendisi temin eder.)

Bu belgelerle Türkiye’nin temsilciliklerinden birine başvurarak eğer başvurusu onaylanırsa verilecek olan referans numarasıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına başvurusunu yapabilir.

Yabancı Bakıcı Çalışma İzni Harç Ücretleri

Çocuğunuz ya da evinizdeki hastanız için yabancı uyruklu bakıcı çalıştırmak istediğiniz için size bunun maliyeti ne kadara mâl olacağını bilmek isteyebilirsiniz. Yabancı bakıcı çalışma izni maliyeti hemen aşağıda tablo halinde verilmiştir. Bu tablodan yararlanarak maliyetler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Aşağıda yer alan ücretler Resmi gazetede yayınlanan Ücretler Genel Tebliği’nden alınmıştır. 2022 yılı güncel verilerinden oluşmaktadır.

      SÜRELİ ÇALIŞMA İZİN BELGESİ SÜRE DEĞERLİ KAĞIT BEDELİ
    1 YILA KADAR 1.386,20 TL + Sonrasında
her yıl için 1.386,20 TL
160,00 TL
SÜRESİZ ÇALIŞMA İZİN BELGESİ 13.867,40 TL 160,00 TL
BAĞIMSIZ ÇALIŞMA İZİN BELGESİ 13.867,40 TL 160,00 TL
Yabancı Bakıcı Çalışma İzni Harç Ücretleri
Oturma izni olmayan yabancı uyruklu bakıcı adaylarınız için aşağıda “2022 Oturma İzni Harçları” tablosu yer almaktadır.

2022 Oturma İzni HarçlarıHARÇ TUTARI
Oturma izni kart ücreti
160,00 TL
Tek giriş vize harcı1.033,60 TL
2022 Oturma İzni Harçları

Not: Oturma izni ücretinden bazı ülkeler muaftır. Bu ülkeler Çek Cumhuriyeti / Danimarka / İrlanda / Kosova / Nepal / Sri Lanka / Suriye / Türkmenistan / Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’dir.

Yabancı Ev Hizmetlisi Çalışma İzni Uzatma

Evinize aldığınız bakıcınızdan memnun kaldınız ve sizinle çalışmaya devam etmesini istiyorsunuz, o zaman ilgili personelinizin çalışma iznini uzatmak durumundasınız. Yabancı Ev Hizmetlisi Çalışma İzni Uzatma İşlemi çalışma iznini almaktan daha kolay bir işlemdir.

İlk alınan çalışma izni süresi genellikle bir yıllık alınabilmektedir. Çalışma iznini uzatma işlemini işverenin kendisi ya da işverenin vekaletiyle bir danışman firma tarafından uzatılabilir. Çalışanın kendi kendine çalışma iznini uzatması mümkün değildir. Çalışma iznini uzatmak için de yine belirli şartlar mevcut.

 • Yabancı uyruklu personel eğer yaşlı bakımında çalışmaktaysa, bakımı yapılan kişinin ölmemiş yani sağ olması gerekmektedir.
 • Yabancı uyruklu personel eğer çocuk bakımında çalışıyorsa, bakımı yapılan çocuğun on beş (15) yaşından küçük olması yani 15 yaşını doldurmamış olması gerekmektedir.
 • Yabancı uyruklu personelin SGK ödemelerinin düzenli olarak yapılmış olması gerekmektedir.
 • Yabancı uyruklu personel bir yıl içerisinde 6 aydan fazla Türkiye dışında kalmamış olması gerekmektedir.
 • Yabancı uyruklu personelin çalışma izni ile Türkiye de ikamet ederken bir suça karışmamış olması gerekmektedir.

Bu şartları çalışanınız ve sizin durumunuz eğer sağlıyorsa çalışanınızın çalışma izninin süresini uzatabilirsiniz. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi uzatma için her 1 yıl için harç ücret 1.386,20 TL’dir.

Yabancı Bakıcı Nereden Bulurum?

Yabancı bakıcı bulmak için bir kaç yöntem vardır. Birinci olarak, Türkiye’de yaşayan yabancı bakıcılara ulaşabilirsiniz. Özbek, Türkmen, Filipinli, Azeri, Rus, Moldov, Ukrayna vb. ülkelerden Türkiye’ye gelen, yabancı bakıcılarla iletişim kurabilirsiniz. İkinci olarak da yurt dışından Türkiye’ye bakıcı getiren firmalar bulunmaktadır. Bu firmalarla da iletişime geçebilirsiniz. Yurt dışından bakıcı getirmek biraz daha zor ve maliyetlidir. Türkiye’de ikamet eden ve oturma izni olan yabancı bakıcılarla iletişime geçmeniz daha kolay olacaktır.

Yabancı bakıcı nereden bulurum diye soran ailelerin tercihi Bakiciburada.com olmaktadır. Bakiciburada.com‘da hem yurt dışında yaşayıp, Türkiye’de çalışmak isteyen bakıcılar olduğu gibi, Türkiye’de yaşayan şu an bir ailenin yanında çalışan veya yeni ayrılmış ve başka iş fırsatlarını değerlendirmek isteyen bakıcılara da ulaşabilirsiniz. Bakiciburada.com olarak tarafımızdan eğitim bilgileri doğrulanarak kaydolmuş ve kişisel bilgileri nüfus müdürlüğünce doğrulanmış olan binlerce Türk ve Yabancı Uyruklu bakıcı adaylarıyla sizlere güvenilir hizmet sunmaktayız. Ayrıca sitemizdeki kayıtlı bakıcı adayları için önceki çalıştığı ailelerin deneyimlerini paylaşması için puanlama ve yorum sistemi mevcuttur. Bu sayede ilgilendiğiniz bakıcı adayı hakkında daha fazla bilgiye sahip olabilir, önceki çalıştığı ailenin memnuniyeti düzeyini görebilirsiniz. Yatılı ve gündüzlü bakıcı adayları ve daha birçok kriterler ile aradığınız Yabancı Uyruklu Bakıcı bakiciburada.com ‘da yer almaktadır. Sizi bu süreçte yalnız bırakmamak adına tüm sorunlarınız için hafta içi mesai saatleri arasında müşteri hizmetlerimiz ile yanınızdayız.