Evde Bakım Maaşı Desteği Şartları

Evde Bakım Maaşı Desteği Şartları

4.1/5 - (8 Oy)

Devlet evde özel bir bakıma muhtaç olan T.C. Vatandaşlarının kişisel ihtiyaçlarının karşılanması için belirli miktarda bir maaş ödemesi yapıyor. Hasta, engelli veya bakıma muhtaç yakını olan ve bakımını üstlenen kişilere verilen evde bakım maaşı desteği için belirlenen bazı şartlar var. Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki evde hastası ve ağır engelli raporu olan herkes evde bakım parası almak için başvurabilir. Devlet destekleri arasında yer alan evde bakım maaşını engelli ya da kendine bakamayacak durumda olan bir bireyle birlikte yaşayan, bireyin bakımını üstlenen ve akrabalık ilişkisi olan kişiler alabilir. Ancak devletin bu desteği sağlamak için aradığı bazı şartlar vardır. Bunlar arasında gelir düzeyi şartı bunların en önemlisidir. Bu maaşın alınabilmesi için gelir düzeyinin devletin belirlediği tutarın üstünde olmaması gerekir. Ayrıca evde bakım maaşının gerekli olup olmadığına karar vermek için bazı belgeler gerekir. Bu belgeler değerlendirilerek evde bakım maaşı verilip verilmeyeceğine karar verilir. Evde bakım maaşı desteği şartları nelerdir inceleyelim.

Başkasının yardımı ve bakımı olmadan hayatını devam ettiremeyen, tek başına ihtiyaçlarını (beslenme, giyinme, tuvalete gitme vb.) gideremeyen hastalara bakanlar, bakım maaşından faydalanabilir.

Evde Bakım Maaşı Desteği Şartları
Evde Bakım Maaşı Desteği Şartları

Kimler Evde Bakım Maaşı için Başvuruda Bulunabilir? 

Evde bakım ücreti ve evde bakıma destek yardımından yararlanabilmek için hastanelerden alınacak 16.12.2010 tarih ve 27787 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan” Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” kapsamında alınan Engelli Sağlık Kurulu Raporlarında engel oranı % 50 ve üzeri olup ağır engelli EVET- HAYIR bölümünde EVET ibaresi olması gerekmektedir. 

Evde bakıma ihtiyaç duyan kişinin başkasının yardımı ve bakımı olmadan hayatını devam ettiremeyecek düzeyde olması gerekir Yani tuvalet, beslenme ihtiyacını, giyinip-soyunabilme vb.

Evde Bakım Yardımına Başvurmak için Engel Oranı Kaç Olması Gerekir? 

Sağlık Bakanlığınca belirlenen yetkili hastanelerden alınacak engelli sağlık kurulu raporunda engel oranı en az %50 ve “Ağır engelli” İbaresi “evet” olarak işaretlenmiş olması gerekmektedir.

Nereye Başvurmamız Gerekiyor?

Evde bakım ücreti ve evde bakıma destek yardımından faydalanabilmeniz için  Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerine başvuru yapmanız gerekiyor. 

Evde Bakım Maaşı Desteği Şartları
Evde Bakım Maaşı Desteği Şartları

Evde Bakım Maaşı Almak İçin Gerekli Belgeler

  • TC Kimlik numarasının beyanı
  • Engelli sağlık kurulu raporu
  • Bakıma muhtaç kişiye bakmakla yükümlü olanların gelir beyanı
  • Engelli bireyin vasisi varsa vasi raporu
  • Nüfus cüzdanın sureti
  • Aile nüfus kaydı
  • İkametgâh belgesi

Evde Bakım Maaşı Neye Göre Verilir?

Evde bakım maaşı başvuruları özel bir heyet tarafından değerlendirilir. Başvuru yapanların adresine heyet ziyareti gerçekleştirilir. Heyet ailenin sosyolojik, psikolojik durumu yanı sıra ekonomik durumunu da detaylı şekilde inceler. Uygun bulunan ailelere bu maaş bağlanır.

İşlemler başvuru sırasına göre yapılır. Talepler öncelikle evrak üzerinde değerlendirilir. Ardından heyet tarafından ev ziyareti yapılır. Yanlış gelir beyan edenler hakkında yasal işlemler uygulanır. Evde bakım maaşı, evde bakım maaşı talep eden ailenin durumuna göre verilir. Devletin belirlediği belli koşullar vardır. Örneğin; ailedeki toplam gelir üzerinden engelliye düşen gelir hesaplanarak ihtiyaç olup olmadığı belirlenir. Gelir düzeyi belirlenen kriterde çıktığında maaş alma konusunda yeterlilik sağlanmış olur.

Evde bakım maaşı verilmesinde evde bakım maaşı talep eden kişinin bakıma muhtaç kişiye gerçekten bakıyor olması da gerekir. Bu kişi bakıma muhtaç kişinin evde yaşayan bir akrabası olabilir. Evde bakım maaşı almak için yeterli kriterleri karşılıyorsanız yukarıdaki belgelerle başvurunuzu yapabilirsiniz.

Evde Bakım Maaşı Neye Göre Verilir?
Evde Bakım Maaşı Neye Göre Verilir?

Evde Bakım Maaşı Ne Kadardır?

Evde bakım maaşları Temmuz 2023’te aylık 5 bin 98 TL olmuştu. Ancak bu maaşlar yıllara ve alınan kararlara göre değişiklik gösterebilir. Bakıma muhtaç kişiye bakan akraba bu maaşı gerekli şartları karşılıyorsa alabilir. Birlikte ikamet etmek zorunludur. Ayrıca adres değişikliği olduğunda da bu durum gerekli mercilere haber verilmelidir. Eğer bakıma muhtaç kişinin vasisi varsa gerekli koşullar karşılandığında vasi akraba olarak kabul da edilebilir. Bu durumda evde bakım ücretini vasi alabilir.

2024 Evde Bakım Maaşı Ne Kadar Olacak?

Tüik tarafından açıklanan verilere göre son 6 aylık enflasyon %37,57 oldu. Buna göre 2024 yılında evde bakım maaşının 7 bin 157 TL’yi aşması bekleniyor.

Evde bakım maaşı alınması ve diğer huşularla ilgili merak edilen bazı sorulara kısaca yanıt vermekte isteriz:

Evde Bakım Maaşları Hangi Kurumdan Alınır?

Evde bakım maaşı başvuruları için Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerine başvuru yapmak gerekir. İl müdürlüğü durum tespiti yaptıktan sonra evde bakım maaşı bağlanır. Duruma göre maaş ikametgâh adresinde direk verilebilir. Maaşlar Ziraat Bankasına yatar. Özel durumlarda maaşın ikametgah adresine elden verilmesi de söz konusudur.

Evde Bakım Maaşı Almak İçin Gelir Ne Kadar Olmalı?

1 Ocak 2024 ile 31 Aralık 2024 tarihleri arasında evde bakım maaşı alabilmek için evde yaşayan kişilerin başına düşen gelirin rakamı 11,335 TL sınırını geçmemesi gerekir. Bu miktarı aşan gelir düzeylerindeki ailelere evde bakım maaşı ödenmez. Bununla birlikte sosyal hizmetlerin incelemeleri sonucunda evde bakıma muhtaçlık durumu da tespit edilmelidir.

Evde Bakım Maaşını Kimler Alabilir?

Evde bakım maaşını bakıma muhtaç kişinin tüm akrabaları alabilir. Üveyler de buna sisteme dâhildir. Çocuklar, eşler, torunlar, kardeşler, kardeş eşleri veya çocukların eşleri gibi tüm akrabalar evde bakım maaşı alma hakkına sahiptir. Ancak bir ailede sadece bir kişi evde bakım maaşı hakkından yararlanabilir.

Evde Bakım Maaşı Neden Bağlanmaz?

Evde bakım maaşı için bakıma muhtaç kişinin %50 oranında engellilik durumu olması da gerekir. Bu durum sağlık kurulunca tespit edilip onaylanmalıdır. Evde bakım maaşı bağlanmamışsa ya engellilik durumunda ya da gelir durumunda koşulları karşılamayan bir detay var demektir.

Evde Bakım Maaşı Neden Kesilir?

Evde bakım maaşı alan kişinin ikametgâhı değişirse ve bu durum bildirilmezse maaş kesilebilir. Ya da maaşı alan ailenin gelir düzeyi değişirse de maaş kesilebilir. Yanlış beyan tespitinde de maaş kesilir ve yasal işlem de uygulanır.

Evde Bakım Maaşını Kimler Alabilir?
Evde Bakım Maaşını Kimler Alabilir?

Başvuru Kaç Gün İçerisinde Sonuçlanır?

Belgelerin eksiksiz teslim edilmesi ve İl Müdürlüğü bünyesinde görev alan Bakım Hizmetleri Değerlendirme Heyeti tarafından engellinin hanesinde gerçekleştirilecek inceleme sonucunda İl Müdürlüğü onayı ile başvuru sonuçlandırılır. Talebinin olumsuz değerlendirilmesi halinde engelliye veya yasal temsilcisine İl Müdürlüğünce 30 gün içinde yazılı olarak bildirilir.

Maaşlar Hangi Aylarda Yatırılır? 

Evde bakım yardımı her ay yatırılmakta olup her ayın 15’i ile 31’i arası hesaplara aktarılmaktadır.

Hasta Bakıcısı Nasıl Bulurum?

Eğer evde bakıma muhtaç kişiye bakacak bir yardımcıya ihtiyacınız varsa Türkiye geneli binlerce iş arayan bakıcı Bakiciburada.com‘da var. Oturduğunuz İl, İlçe, Semte göre arama yaparak evinize en yakın Hasta Bakıcısına ulaşabilirsiniz. İster erkek hasta bakıcı, ister kadın hasta bakıcı tercih edebilirsiniz. Hasta bakıcısına ulaşmak için hasta bakıcısı iş ilanı da oluşturabilirsiniz. Hasta bakıcısının görevleri arasında hastanın ilaçlarının takibi, banyosunun yaptırılması, serum takılması, hastanın hijyeninin sağlanması, tansiyon ve ateşinin ölçülmesi, yemeğinin yedirilmesi yer almaktadır.