Özel Çocuklar için Gölge Öğretmen

5/5 - (3 Oy)

Okullarda çocuklara akademik beceriler, sosyal beceriler ve bağımsızlık geliştirmeleri öğretilir. Öğretmenler çocukların bilgilerini arttırmalarına ve çevrelerindeki dünyayı anlamalarına yardımcı olur. Öğrenmenin yanı sıra, öğretmenler çocukların oyun oynamalarına, sosyal etkileşim kazanmalarına, paylaşmayı öğrenmelerine ve kişisel ve çevresel temizlik kurallarını anlamalarına yardımcı olur. Ancak, tüm çocuklar yaşıtlarıyla aynı hızda öğrenemez ve bazı alanlarda ek desteğe ihtiyaç duyabilir. Burası, gölge öğretmenin veya bire bir destek rolünün başladığı yerdir. Bu yazımızda özel çocuklar için gölge öğretmen nedir, neden bir gölge öğretmen tercih etmelisiniz, nasıl gölge öğretmen bulabileceğimizi göreceğiz.

Gölge öğretmeni tanımlamak gerekirse, ilkokul yıllarında özel ihtiyaçları olan tek bir çocukla doğrudan çalışan bir eğitim asistanıdır. Bu asistanlar çocuktaki çeşitli öğrenme güçlüklerini ve buna göre nasıl destek olacaklarını anlarlar. Bir gölge öğretmen bulmak, çocuğun ihtiyaç duyduğu ekstra dikkati desteklerken, sınıfa katılımını sağlar. Gölge öğretmenler genellikle öğrenci yardımcıları, öğretmen yardımcıları ve hatta öğrenci öğretmenleri olarak adlandırılır.

Gölge Öğretmen Nedir?

Özel Çocuklar için Gölge Öğretmen
Gölge öğretmen, okul ve ebeveyn için bir referans görevi gören ileri derece bir yardım biçimidir.

Gölge öğretmen, okul ve ebeveyn için bir referans görevi gören ileri derece bir yardım biçimidir. Gölge öğretmen çocuğun başarısı için çabalarken, sınıf öğretmeni ve veli arasındaki iletişim ve işbirliği gereklidir. Çocuğun ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için doğru ve anlamlı ilişki kurulmalıdır. Gölge öğretmeni öğrenciye sınıfında süreklilik sağlamaya yardımcı olur, sorumluluk verir, bağımsızlığı ve öğrenmeyi teşvik eder.

Bir gölge öğretmenin rolü, öğrenme sürecindeki boşlukları doldurmaya yardımcı olarak öğrenciyi okulda desteklemek, öğrencinin kendine güvenini arttırmaya yardımcı olmak ve öğrencinin önemli konulara odaklanmasına yardımcı olarak sınıfta olumlu etkileşimi teşvik etmektir.  Genel olarak öğrencinin akademik ve sosyal becerilerini geliştirmesine yardımcı olur. Her çocuk benzersizdir;  bu nedenle, gölge öğretmen tarafından kullanılan yaklaşım, öğretim yöntem ve teknikleri öğrencinin ihtiyaçlarına göre tasarlanmalıdır.

Bir gölge öğretmenin rutin gününü duyduğumuzda, etkilenmemek elde değil! Bir öğrenciye okul saati boyunca destek ve devamlılık sağlamak için eşlik etmek, gölge öğretmenin yaptığı birçok şeyden sadece biridir. Bir gölge öğretmenin çalıştığı sınıf veya okul döneminden bağımsız olarak, tüm gölge öğretmenler benzer bir role sahiptir: öğrencilerinin okul ortamına uyum sağlamasına yardımcı olmak ve çocuğun gelişimi için gerekli stratejileri sağlamak. Bir gölge öğretmeni, öğrenme farklılıkları olan öğrencilere akademik, sosyal, davranışsal ve duygusal destek sağlamak için sınıfta öğretmenin yanında çalışan yetenekli bir eğitimci olarak da adlandırılabilir. Son yıllarda gölge öğretmen sayısının artması, öğrencilerine verdikleri hayati hizmetin açık bir göstergesidir.

Bir öğrenciyi gölgelemek, bir kişinin yaşının, sınıf seviyesinin, öğrenmelerinin ve sosyal-duygusal gelişiminin, öğrencinin akademik yetenekleri ve öğrenme stiliyle nasıl etkileşime girdiğini anlamasını gerektirir. Çoğu zaman, öğretmenin karakteri ve eğitim felsefesi de başarı için anahtar bileşenlerdir.

Başarılı Gölge Öğretimi için Sabır ve İşbirliği

Başarılı gölge öğretimi için anahtar bileşenler sabır ve işbirliğidir. Çocuğun destek sisteminin üyeleri arasındaki işbirliği(öğretmen, ebeveyn, gölge öğretmen, okul yönetimi)  ve açık iletişim kanalları hedefe ulaşmak için çok önemlidir. Gölge öğretmenler, sınıf öğretmenine öğrencisinin derse katılımı noktasında yardımcı olurken, öğrencinin yeteneklerini ve potansiyellerini anlamalarına yardımcı olur. Sonuçta gölge öğretmenler, öğrencilerin mükemmel eğitime eşit fırsatlarda sahip olmalarını sağlar.

Bazı okullar gölge öğretmeni desteklerken, bazı okullarda gölge öğretmen çalışmasına izin verilmemekteydi. Ancak yapılan son yasal düzenlemelerle tüm okullarda doktor raporuyla gölge öğretmen çalıştırılabilecektir.

Yurt dışında bazı okullar gölge öğretmeni kendi atamaktadır. Türkiye’de ise gölge öğretmen bulmak ailelere kalmaktadır. İyi bir gölge öğretmen bulunamadığı durumlarda ailenin gölge öğretmeni eğitmesi gerekebilmektedir.

Neden Bir Gölge Öğretmeni Tercih Etmelisiniz?

Neden Bir Gölge Öğretmeni Tercih Etmelisiniz?
Neden Bir Gölge Öğretmeni Tercih Etmelisiniz?

Her Şey Dahil Sınıflar

Özel gereksinimli çocuğu olan bir çok ebeveyn, çocuklarını özel sınıflara, okullara koymak yerine normal çocuklarla eğitim görmesini ve kapsayıcı bir okulun parçası olmasını ister.

Erken Müdahale

Gölge öğretmenler özellikle 3 ila 8 yaş grubundaki çocuklar için faydalıdır. Bu, çocuklara erken müdahale edebilmemizi, davranışsal ve gelişimsel bozuklukları erken teşhis edebilmemizi sağlıyor, böylece hedefleri çiziyor ve daha iyi ilerleme kaydediyoruz.

Bireysel Dikkat

Özel ihtiyaçları olan çocuklar için bireysel ilgi son derece yararlıdır.

Davranışsal İhtiyaçlar

Otizmli ve DEHB (dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu) olan çocuklar için, sınıf büyüklüğünden bağımsız olarak gölge öğretmenler atanır. Bir çocuğun sınıfa karışmasını sağlarlar.

Arkadaşlarıyla Etkileşim

Gölge öğretmenlerle özel ihtiyaçları olan çocuklar, tek başlarına ya da ayrı özel bir odada çalışmak yerine akranlarıyla etkileşime girebilirler.

Öğretmenlerde Sürekli Değişim

Öğretmenlerde sürekli değişiklikler olduğu için de gölge öğretmenler seçilir. Bazı öğretmenler özel ihtiyacı olan çocuklar için yeterli olurken, bazıları durumun üstesinden gelemeyebilir.

Gölge Öğretmen Maaşları

Gölge öğretmenlerin maaşları gölge öğretmenin tecrübesine, eğitimine, yaşına, çocuğun gelişimsel durumuna ve yaşanan şehre göre değişiklik gösterebilir. Tam zamanlı haftada 5 gün okula çocukla birlikte gidip gelen gölge öğretmenin maaşı ortalama 3.500 TL civarındadır. Türkiye’de genellikle gölge öğretmenler haftanın belirli gün ve saatlerinde tercih edilmektedir. Eve çağrılan gölge öğretmenler, evde çocuğun gelişimi için gerekli eğitimleri ve desteği sağlamaktadır. Part-time çalıştırılan gölge öğretmen ücreti de çalışılan saate göre değişiklik gösterir. Günlük 100 TL – 200 TL arasında anlaşma sağlayabilirsiniz.

Gölge Öğretmeninin Sınıftaki Rolü Öğrencisine Yardım Etmektir

 • Odaklanmasını sağlamak;
 • Sınıfa uygun şekilde katılmasını teşvik etmek;
 • Materyali anlamadığı takdirde öğretmeni bilgilendirmek;
 • Dikkat dağıtıcı unsurların olduğu bir ortamda işlev görmek;
 • Yeni görevlere yaklaşımında olumlu olmak ve kendi kendini kontrol etmesine yardımcı olmak,
 • Göz temasını koruyarak iletişimi iyileştirmek;
 • Öğretmenlerinden yardım istemeye teşvik etmek;
 • Diğer çocuklarla bazı eşyalarını paylaşmasını sağlamak;
 • Sosyal durumlarda sınıf arkadaşlarına uygun cevap vermesine yardımcı olmak;
 • Uygun olduğunda akranlarına övgüde bulunmasıı sağlamak;
 • Akranları ile konuşma başlatmasını istemek;
 • Sınıf arkadaşlarının çıkarlarını öğrenmeye teşvik etmek.

Gölge Öğretmenleri Nasıl Buluyorsunuz ve Hangi Nitelikleri Arıyorsunuz?

Bir gölge öğretmeni bulmak zor. Nitelikli özel eğitimciler iş aramazlar. Gölge öğretmen bulabileceğiniz bir kaç yer saymak istiyoruz.

1- Gölge Öğretmene İzin Veren Okullar

Bu okullarda gölge öğretmenlerle ilgilenen bir danışman olabilir. Ya da bu okulda çalışan gölge öğretmenlerle iletişime geçebilir, çevresinde gölge öğretmenlik yapabilecek birileri var mı öğrenebilirsiniz.  

2- Bakiciburada.com

Bakiciburada.com ‘da gölge öğretmen arayanlar için bir kategori bulunmaktadır. Türkiye genelinde 8.000’den fazla aktif iş arayan gölge öğretmen bulunmaktadır. Gölge öğretmenliği genellikle sınıf öğretmenliği, çocuk gelişimi, okul öncesi öğretmenliği, psikoloji, zihinsel engelliler öğretmenliği gibi bölümlerde okuyan öğrenci ve mezunlar tercih etmektedir. Bakiciburada.com ‘da çok nitelikli ve eğitimli gölge öğretmen bulmak mümkündür. Gerek kadın, gerek erkek, alanında uzman gölge öğretmen kolaylıkla bulunur. Gölge öğretmen arayan aileler, kısa bir zamanda tahminin üstünde nitelikli gölge öğretmenlere ulaşmaktadır.

Gölge öğretmen iş ilanı verebilir ya da gölge öğretmen listesinden adayların profillerini inceleyip, çocuğunuzun gelişimine uygun öğretmenle iletişim kurabilirsiniz.

Gölge öğretmene ihtiyaç duyan bir çocuğun otizmli olduğunu nasıl anlayacağımızla ilgili Otizm Spektrum Bozukluğu ve Belirtileri isimli yazımızı okuyabilirsiniz.