Çalışan Anneye Ayda 2.400 TL Bakıcı Desteği

5/5 - (1 Oy)

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yürütülmekte olan Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi; Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde uygulanıyor. 1.300 TL olan bakıcı desteği, 2020 Temmuz ayında gelen güncellemeyle 300 Avro’ya yani bugünkü kurla 2.400 TL’ye çıktı. Çalışan Anneye Ayda 2.400 TL Bakıcı Desteği neleri kapsıyor birlikte göz atalım.

Çalışmak, işe geri dönmek ya da yeni bir işte çalışmaya başlamak istiyorsanız, bu Proje ile Sosyal Güvenlik Kurumu bütçenize aylık 300 Avro (€) Çalışan Anne Desteği sağlıyor. Bu destek 2021 yılında 325 avro, 2022 yılında 350 avroya çıkacaktır. Projeye bu yıl dahil olan ve 32 ay yararlanan bir kadın, toplamda 10 bin avro (bugünkü kurla yaklaşık 80 bin lira) destekten yararlanacak. Özel gereksinimli çocuğu olan veya bekar annelere fazladan 50 avro ödenmektedir.

Çalışan Anne Desteği için ön kayıtlar devam ediyor. Ön kayıtlar e-devlet şifresi ile www.sgkegitimlibakici.org veya www.sgk.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek olup ön kaydını başarıyla yapan ilk 3.700 anneye kesin kaydını yaptırmak üzere randevu verilecektir. 

Çalışan Anne Desteği Miktarı Ne Kadardır?

Aylık 300 Avro (€)’dur. Çocuğunuz 36 aylık olana kadar (36’ncı ay dahil) mali destekten en fazla 32 ay boyunca faydalanabileceksiniz.

Çalışan Anne Desteğinden Kimler Faydalanabilecek?

Tam zamanlı olarak ve hizmet akdiyle bir işverenin yanında çalışan (4/a sigortalısı) ve 0-24 ay arası çocuğu olan sigortalı anne, bir eğitimli çocuk bakıcısını sigortalı olarak çalıştırıp bu bakıcıya çocuğunu baktırmaya başladığında mali destekten yararlanabilir.

Projeden Yararlanabilmeniz için Gereken Şartlar Nelerdir?

 • Başvuru tarihi itibarıyla (ön kayıt anında) 0-24 ay aralığında (24 üncü ay dahil) çocuğunuzun olması, 
 • Ankara, İstanbul ve İzmir illerinden birinde ikamet etmeniz, 
 • Çocuğunuzla aynı evde ikamet etmeniz (Çocukla annenin ikametgahı aynı olmalıdır), 
 • Bekar anneyseniz çocuğunuzun velayetine sahip olmanız ve çocuk ile aynı adreste yaşamanız, 
 • En geç kesin kayıt tarihi itibariyle bir işverenin yanında hizmet akdiyle ve sigortalı olarak (SGK’ya devri yapılmayan banka sandıklarına tabi olanlar hariç tüm 5510 sayılı Kanun kapsamındaki 4/a sigortalılar) tam zamanlı çalışıyor olmanız (SGK’ya her ay 30 gün prim bildirimi yapılması gerekmektedir.), 
 • Bir eğitimli çocuk bakıcısını tam zamanlı sigortalı olarak çalıştırıp çocuğunuzu bu bakıcıya baktırmanız, 
 • SGK kayıtlarına göre proje döneminde analık izninde olmamanız, 
 • Bakıcınızın ücretini en az asgari ücret düzeyinden ödemeniz ve• Proje kapsamında bakıcı olarak çalışmamanız gerekmektedir.
 • Her anne sadece 1 çocuğu için destek ödemesi alabilir.

Bakıcınızın Taşıması Gereken Şartlar Nelerdir?

Çalışan Anneye Ayda 1300 TL Bakıcı Desteği
Çalışan Anneye Ayda 1300 TL Bakıcı Desteği
 • 5510 sayılı Kanunun Ek 9’uncu maddesi kapsamında tam zamanlı olarak çalışan kadın olması,
 • 18 yaşını doldurmuş olması,
 • Anne ve çocukla aynı ilde yaşıyor olması,
 • Anne ya da babayla birinci dereceden akrabalık bağı olmaması (Aynı evde yaşıyorsa üçüncü derece dahil üçüncü dereceye kadar akrabalık bağı olmaması),
 • Bu proje kapsamında aynı zamanda anne olarak faydalanıcı olmaması,
 • 0-36 ay çocuk bakımıyla ilgili eğitimli olduğunu İŞKUR, MYK, MEB onaylı belgeyle belgelendirmesi veya lise ve üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olması.
 • Bakıcı, çocuğa kendi evinde de bakabilir.

Çalışan Anne Desteğinden Kaç Kişi Yararlanacak?

Proje kapsamında ilk önce ön kayıt yaptıran ve koşulları sağlayan aylık ortalama 3.700 anneye toplam 26 milyon Avro (€) mali destek sağlanacaktır. İlk başvuru sırasına göre kesin listeler ve yedek listeler oluşturulacaktır. Kesin listelerde yer açılması durumunda yedek listelerden aktarım yapılacaktır.

Çalışan Anne Desteğine Başvuru ve Yararlanma Süreci Nasıldır?

Ön Kayıt işlemleri sadece internet üzerinden yapılacaktır. Projeye başvurabilmeniz için öncelikle e-devlet şifrenizin olması gerekmektedir. Sistem, başvuru numarasını başvuru sırasına göre otomatik olarak verecektir. Kesin Kayıt ise, illerdeki Proje ofislerinde yapılacaktır.

Ön Kayıt Aşaması Nedir?

www.sgk.gov.tr internet adresi üzerinden “Ön Kayıt” yapmalısınız.

Ön kayıt yaptırmadan önce, sizin ve çocuğunuzun Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemindeki adres bilgilerinizin güncelliğinden, çocuğunuz ile aynı adreste göründüğünüzden ve ikametgâhınızın başvuru yapacağınız ilde olduğundan emin olunuz. Sistem, sizden ön kayıt sırasında kesin kayıt randevusu oluşturmanızı isteyecektir, istemediyse “yedek listedesiniz” demektir. Bu durumdaki annelerimiz, daha sonra boşalan kontenjan olması durumunda, ilan ve SMS yoluyla bilgilendirilerek davet edilecek, sırayla ve kontenjanlar dahilinde kesin kayda alınabilecektir.

e-Devlet şifreniz yoksa ön kayıt gününden önce şifrenizi almayı unutmayınız. 

Ön kayıt yaptırdığınızda sistem üzerinden kesin kayıt yaptıracağınız randevu tarihi ve yeri belirlenecektir. Lütfen belirtilen tarih ve saatte belirtilen adrestte olunuz.

İşsiz olduğunuz dönemde de Projeye ön kayıt yaptırabilirsiniz. 

Ön kayıt yapabilmeniz için yukarıda belirtilen Proje illerinden birinde ikamet eden ve e-devlet şifresine sahip bir anne olmanız gerekmektedir. Unutmayınız, ön kayıt sadece internet üzerinden yapılabilir.

Kesin Kayıt Aşaması

Kesin kayıt öncesi 4/a sigortalısı olarak bir işverenin yanında çalışmaya başlamış olmanız şarttır. Yani, çalışmaya başladığınıza dair işe giriş bildiriminizin, kesin kayıt randevu gününden en geç 1 gün önce, işvereniniz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılmış olması gerekmektedir. Kesin kayıt için, size ön kayıt aşamasında bildirilen tarih ve saatte belirtilen adrese gelmeniz gerekmektedir.

Ofisimize geldiğiniz zaman öncelikle evraklarınız kontrol edilecek, daha sonra kesin kayıt için başvuru masalarına yönlendirileceksiniz. Randevunuza mazeretiniz olmaksızın zamanında gelmemeniz halinde kayıt hakkınız düşecektir. Ancak, kesin kayıt tarihinde işsiz olmanız nedeniyle kesin kaydınızı yaptıramamanız durumunda yine de ofisle iletişime geçiniz. İlerleyen zamanlarda iş bulmanız halinde, Proje ofislerine dilekçe vererek durumunuzun yeniden değerlendirilmesini talep edebilirsiniz.

Kesin kayda gelirken artık çocuğunuz için eğitimli bir bakıcı bulmuş olmanız gerekmektedir. Size verilen kesin kayıt tarihinde çocuk bakıcınızı Ek 9 kapsamında tam zamanlı olarak sigortalı yapmalısınız.

Kesin Kayıt Öncesi Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Ön kayıtlar sonrasında kesin kayıt için randevu aldıysanız;

 • Türkiye Halk Bankası’nda kendi adınıza biri TL ve diğeri Avro olmak üzere 2 hesap açtırmanız (Hesabı açtırırken hesap kesim ücreti talep edilmemesi için lütfen Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (EDU-CARE) için olduğunu gişedeki görevliye bildiriniz.),
 • Çocuk bakıcısının maaşını yatırabilmeniz için Türkiye Halk Bankası’nda çocuk bakıcısı adına TL hesabı açtırılması (Hesabı açtırırken hesap kesim ücreti talep edilmemesi için lütfen Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (EDU-CARE) için olduğunu gişedeki görevliye bildiriniz.),
 • Sizin ve çocuk bakıcınızın ilgili hesaplarına ilişkin Banka Muvafakat Formunu doldurup imzalamanız,
 • Bekar annelerin ve özel gereksinimli çocuğu olan annelerin durumlarını ispatlayıcı belgeleri tedarik etmeleri (velayet, özel gereksinim vb.) gerekmektedir.
 • Ayrıca, çocuğun ve annenin aynı adreste ikamet etmesi gerekmektedir. Farklı adreslerde görünüyor ise kesin kayıt tarihinden önce gerekli düzeltmelerin ilgili Nüfus Müdürlüğünden yapılması gerekmektedir.

Kesin Kayıtta İstenen Belgeler Nelerdir?

Kesin kayıt aşamasında;

 • İmzalı Ön Kayıt Başvuru Formunuz (Ön kayıt işlemini tamamladığınızda oluşacak formun çıktısını alıp sizin ve bakıcınızın imzalaması gerekmektedir.),
 • Banka Muvafakat Formunuz (Türkiye Halk Bankası nezdinde adınıza ve çocuk bakıcınızın adına açılan hesaplara ilişkin),
 • Taahhütname,
 • Siz ve çocuk bakıcınız tarafından doldurulmuş ve imzalanmış Ek-9 Kayıt Formu (Bakıcınızı sigortalı çalıştırmaya başlayabilmeniz ve SGK’ya kaydını yaptırmanız için gerekli form),
 • Çocuk bakıcısının 0-36 ay çocuk bakımı alanında İŞKUR, MYK, MEB ya da okullardan almaya hak kazandığı diploması veya sertifikası,
 • Varsa çocuğunuzun özel gereksinim raporu,
 • Boşanmış anneler için çocuğun velayet belgesi, talep edilecektir.

İstenen dokümanları sitemizin Doküman sekmesinden görüntüleyebilir ve indirebilirsiniz. Ayrıca gerekli evraklara sgk.gov.tr üzerinden ön kayıt yaptığınız ekranda da “Doküman” sekmesinden ulaşabilirsiniz.

Kesin kayıt için; başvuru yaptığınız ildeki Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğüne bağlı kayıt ofislerine gitmelisiniz. Son aşamada da Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi Mali Desteğine İlişkin Sözleşme ve Taahhütname belgelerini imzaladıktan sonra tebrikler, faydalanıcı anne olarak Projede yer almaya ve yararlanmaya başladınız. 

Faydalanıcı Ailelerin Aylık Yükümlülükleri Nelerdir?

Kesin kaydınızı yaptırdıktan sonra aylık olarak mali destekten yararlanabilmeniz için;

 • Öncelikle bakıcı sizin evinizde veya kendi evinde (Çocuğunuz ya sizin evinizde ya da bakıcının evinde bakılmalıdır.) çocuğa bakmaya başlamalıdır. Dönem dönem habersiz denetim için çocuğun bakıldığı eve ziyaretler gerçekleştirilecektir.
 • Takvim ayları itibarıyla aylık 30 gün bir işverenin yanında çalışmanız bulunmalıdır (Rapor durumları hariç işvereniniz sizin adınıza SGK’ya 30 gün çalıştığınızı bildirmelidir.).
 • 30 gün ve üzeri raporlu olmanız durumunda lütfen durumu hemen yerel ofise bildiriniz! Bildirim süresi rapor tarihinden itibaren en geç 7 gündür.
 • Yanınızda çalıştırdığınız çocuk bakıcısının ücretini, banka aracılığı ile ödemelisiniz (Kesin kayda gelmeden önce kendi adınıza Halk Bankasında açtırdığınız TL hesabından bakıcı adına açtırdığınız Halk Bankası hesabına bakıcıyı çalıştırdığınız ayı takip eden ayda, maaşını banka havalesi yoluyla ödemelisiniz. Örneğin bakıcı Aralık ayında çalışmaya başladı diyelim. Bakıcınızın maaşını, Halk Bankasında açtığınız hesaptan bakıcının hesabına Ocak ayı içerisinde yatırmalısınız. Maaş tutarı 2020 yılı için en az ev hizmetlerinde çalışanların asgari ücret düzeyi olan 2.324,70 TL olmalıdır. Bu tutardan az olan miktarlar, elden ödemeler ve proje ofisine bildirdiğiniz hesaplar dışındaki diğer banka hesaplarınızdan veya bankamatik aracılığıyla yapılan ödemeler kabul edilmemektedir.)
 • Kayıtlı bir bakıcı çalıştırdığınız için takvim ayı itibariyle bakıcı adına 30 günlük sosyal güvenlik primini düzenli olarak ödemelisiniz. (Primler, bakıcıyı çalıştırdığınız ayı takip eden bir sonraki ay tahakkuk edip ödenecek hale gelir. Yani Aralık ayında çalıştırdığınız bakıcının primini, Ocak ayının sonuna kadar bankalar aracığıyla ödeyebilirsiniz.)
 • Proje ekibi veya Sosyal Güvenlik Denetmenleri tarafından zaman zaman bakıcınızın gerçekten çocuğa bakıp bakmadığını öğrenmek ve bakım hizmetinin kalite düzeyini belirlemek amacıyla ev ziyaretleri gerçekleştirilecektir. Bu ziyaretlerde çocuğunuza bize bildirdiğiniz bakıcı tarafından bakıldığının tespit edilmesi gerekmektedir.

Ayrıca;

 • Çocuk bakıcısının iş kazası geçirmesi veya meslek hastalığına yakalanması halinde bunun süresi içinde SGK’ya bildiriminin yapılması,
 • Evde sigortalı çocuk bakıcısı çalıştırdığınız için 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda belirtilen diğer yükümlülükleri yerine getirmeniz,
 • Bakıcının, çocuğun ya da kendinizin durumlarınızda meydana gelecek, projeyi etkileyecek değişiklikleri (evlenme, boşanma, işten çıkma, vefat vb.) ilgili İl Müdürlüğündeki yerel ofise 7 gün içerisinde bildirmeniz gerekmektedir. İstisnai süre uygulamalarına ilişkin hükümler saklıdır.
 • Bakıcınızın maaşını Halk Bankasındaki hesabınızdan, bakıcının Halk Bankasındaki hesabına, havale ile ödememeniz halinde o ay için zamanında ödeme almanız mümkün değildir. 

Mali Destek Ödemesi

Çalışan Anneye Ayda 2.400 TL Bakıcı Desteği ödemesi için yapılacaklar nelerdir bakalım.

Aylık mali destek ödemesi, aylık yükümlülüklerinizi tam olarak yerine getirmeniz, başvuru kriterlerini devam ettirmeniz ve herhangi bir usulsüzlük olmaması halinde bakıcı çalıştırdığınız ayı takip eden ikinci ayın 15’inde Proje Bilgi-İşlem Programı tarafından oluşturulacak Nihai Ödeme Listelerine binaen Halk Bankasında açmış olduğunuz Avro hesabına yatırılacaktır.

Proje kurallarına göre ödemelere hak kazanabilmeniz için, her ay projenin başvuru şartlarını devam ettirip ettirmediğinizin ve bakıcı maaş ve prim ödemelerini zamanında (bakıcı çalıştırma ayını takip eden ayın başından sonuna kadar geçen 30 günlük süreçte) yerine getirip getirmediğinizin belli olması gerekmektedir. Dolayısıyla ödemeler 2 ay geriden yapılmaktadır.

Sistem tarafından ödemelere ilişkin gerekli kontroller her ayın başında geriye dönük olarak (bir önceki ay yukarıda belirtilen bakıcı maaş ve prim ödemelerinin yapılıp yapılmadığı) yapıldıktan sonra, ödeme listeleri oluşturulduğundan istenilen koşulları tam olarak yerine getirmediğiniz tespit edilirse size kayıtlı cep telefonunuzdan kısa mesaj ile bilgi verilerek, gerekli koşulları sağlamanız talep edilecektir. Ayrıca Projenin web sayfasından da ödeme durumunuzu takip edebilirsiniz.

Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi annelerin çocuklarını sigortalı olarak eğitimli çocuk bakıcılarına baktırdıklarında ortaya çıkan tüm maliyetleri karşılamamakta, onlara aylık 300 Avro (€) mali destek sağlamaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumunun size sağlayacağı prim teşviklerini kaybetmemeniz için lütfen sigorta primlerinizi zamanında ödeyiniz.

Bebek Bakıcısı ve Çocuk Bakıcısı Bakiciburada.com ‘da…

Çalışan Anneye Ayda 2.400 TL Bakıcı Desteği teşviğinden faydalanabilmeniz için öncelikle bebek bakıcısı veya çocuk bakıcısı bulmanız gerekmektedir. Bebek bakıcısı veya çocuk bakıcısı bulabileceğiniz adres Bakiciburada.com. Binlerce bilinçli anne bakiciburada.com ‘u tercih etmektedir. Bakıcı bulmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.